top of page

לוגו ומיתוג

בניית מיתוג העסק - בין אם שיהיה קטן או גדול, עוסק פרטי או חברה, מוסד או אפילו פרוייקט אישי - היא בניית הפנים איתן פונה העסק לציבור לקוחותיו, ובהרבה מהמקרים ההתקשרות הראשונה בין הלקוח לעסק. תפקידנו, כמעצבים, הוא למצוא את הנקודה בה הוויית העסק משתקפת בצורה הטובה ביותר בעיני הלקוח - ויוצרת את הצעד הראשון לדיאלוג עסקי - ולתת לה את הביטוי הגרפי והטקסטואלי הנכון ביותר. העבודה המיתוגית כוללת את המתווה הכללי של כל ה"התנהלות הגרפית" של העסק - מתווה שמופיע בלוגו, בכרטיסי הביקור, הניירת וחומרי הפרסום של העסק.
 

bottom of page