ספרים ומגזינים

תוך שימת דגש על שילוב בין עיצוב מושך עין, צבעוני ואסטתי לנהירות וקריאה נוחה ויעילה, אנו מעצבים, מעמדים ומטפלים בכל סוגי הפרסומים - ספרים, דו"חות שנתיים, חוברות הסבריות, ברושורים, מגזינים ופרסומים בעיתונות.

democraty_310X330_09.jpg
democraty_310X330_09.jpg

המרכז הישראלי לדמוקרטיה / דוח שנתי
המרכז הישראלי לדמוקרטיה / דוח שנתי

המרכז הישראלי לדמוקרטיה / דוח שנתי
המרכז הישראלי לדמוקרטיה / דוח שנתי

democraty_310X330_09.jpg
democraty_310X330_09.jpg

1/9
מוזיאון ישראל / מגזין
מוזיאון ישראל / מגזין

מוזיאון ישראל / מגזין
מוזיאון ישראל / מגזין

מוזיאון ישראל / מגזין
מוזיאון ישראל / מגזין

מוזיאון ישראל / מגזין
מוזיאון ישראל / מגזין

1/6
עין כרם הכפר / מגזין שכונה
עין כרם הכפר / מגזין שכונה

עין כרם הכפר / מגזין שכונה
עין כרם הכפר / מגזין שכונה

עין כרם הכפר / מגזין שכונה
עין כרם הכפר / מגזין שכונה

עין כרם הכפר / מגזין שכונה
עין כרם הכפר / מגזין שכונה

1/6
מכון יד בן-צבי | חוברת קורסים
מכון יד בן-צבי | חוברת קורסים

מכון יד בן-צבי | חוברת קורסים
מכון יד בן-צבי | חוברת קורסים

מכון יד בן-צבי | חוברת קורסים
מכון יד בן-צבי | חוברת קורסים

מכון יד בן-צבי | חוברת קורסים
מכון יד בן-צבי | חוברת קורסים

1/3
דן עיצובים בעץ, חוברת תדמית
דן עיצובים בעץ, חוברת תדמית

דן עיצובים בעץ, חוברת תדמית
דן עיצובים בעץ, חוברת תדמית

דן עיצובים בעץ, חוברת תדמית
דן עיצובים בעץ, חוברת תדמית

דן עיצובים בעץ, חוברת תדמית
דן עיצובים בעץ, חוברת תדמית

1/5
חוברת חג המוסיקה הישראלי
חוברת חג המוסיקה הישראלי

חוברת חג המוסיקה הישראלי
חוברת חג המוסיקה הישראלי

חוברת חג המוסיקה הישראלי
חוברת חג המוסיקה הישראלי

חוברת חג המוסיקה הישראלי
חוברת חג המוסיקה הישראלי

1/3
כנס אסיה / מכון מגיד / חוברת
כנס אסיה / מכון מגיד / חוברת

כנס אסיה / מכון מגיד
כנס אסיה / מכון מגיד

כנס אסיה / מכון מגיד / חוברת
כנס אסיה / מכון מגיד / חוברת

כנס אסיה / מכון מגיד / חוברת
כנס אסיה / מכון מגיד / חוברת

1/7
תרבות בהנאה / מכון מגיד
תרבות בהנאה / מכון מגיד

תרבות בהנאה / מכון מגיד
תרבות בהנאה / מכון מגיד

תרבות בהנאה / מכון מגיד
תרבות בהנאה / מכון מגיד

תרבות בהנאה / מכון מגיד
תרבות בהנאה / מכון מגיד

1/10
תחנות בדרך / ספר חיים / כריכה
תחנות בדרך / ספר חיים / כריכה

תחנות בדרך / ספר חיים / פנים
תחנות בדרך / ספר חיים / פנים

תחנות בדרך / ספר חיים / פנים
תחנות בדרך / ספר חיים / פנים

תחנות בדרך / ספר חיים / כריכה
תחנות בדרך / ספר חיים / כריכה

1/8
שושנה ודוב / ספר חיים
שושנה ודוב / ספר חיים

שושנה ודוב / ספר חיים
שושנה ודוב / ספר חיים

שושנה ודוב / ספר חיים
שושנה ודוב / ספר חיים

שושנה ודוב / ספר חיים
שושנה ודוב / ספר חיים

1/5
יד בן צבי / ספר / חלומות ורוח
יד בן צבי / ספר / חלומות ורוח

יד בן צבי / ספר / חלומות ורוח
יד בן צבי / ספר / חלומות ורוח

יד בן צבי / ספר / חלומות ורוח
יד בן צבי / ספר / חלומות ורוח

יד בן צבי / ספר / חלומות ורוח
יד בן צבי / ספר / חלומות ורוח

1/14
אבן עמי / חוברת פרוייקטים
אבן עמי / חוברת פרוייקטים

אבן עמי / חוברת פרוייקטים
אבן עמי / חוברת פרוייקטים

אבן עמי / חוברת פרוייקטים
אבן עמי / חוברת פרוייקטים

אבן עמי / חוברת פרוייקטים
אבן עמי / חוברת פרוייקטים

1/6
ספרד בירושלים / חוברת כנס
ספרד בירושלים / חוברת כנס

ספרד בירושלים / מודעה
ספרד בירושלים / מודעה

ספרד בירושלים / מודעה
ספרד בירושלים / מודעה

ספרד בירושלים / חוברת כנס
ספרד בירושלים / חוברת כנס

1/5
אלי"ן ירחון
אלי"ן ירחון

אלי"ן ירחון
אלי"ן ירחון

אלי"ן ירחון
אלי"ן ירחון

אלי"ן ירחון
אלי"ן ירחון

1/4
פסיפס / ספר סודות הלמידה
פסיפס / ספר סודות הלמידה

פסיפס / ספר סודות הלמידה
פסיפס / ספר סודות הלמידה

פסיפס / ספר סודות הלמידה
פסיפס / ספר סודות הלמידה

פסיפס / ספר סודות הלמידה
פסיפס / ספר סודות הלמידה

1/5